چنانچه در سایتیمو با مشکلی مواجه شدید می توانید با تیم پشتیبانی ارتباط بر قرار کنید. از همین رو با تکمیل کردن اطلاعات درخواست شده می توانید نسبت به ثبت پشتیبانی جدید اقدام نمایید.

captcha